Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

На 18.10.2023 г. със Заповед № 03-РД/4779 от 10.10.2023 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ беше одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Предстои да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ със „КОНПАКС“ ЕООД за одобреното проектно предложение, подадено в рамките на втори краен срок за кандидатстване по процедурата, финансирана по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 91 650.00 лв. (50 % от общите допустими разходи) ще се предостави за реализирането на проект „Модернизиране на цех за сладкарска промишленост на Конпакс ЕООД гр.Раковски“. Фирма „КОНПАКС” ЕООД произвежда сладка, конфитюри и мармалади основно в големи разфасовки като суровина за производството на сладкарски изделия. В резултат от запитвания за доставка на шоколадов кувертюр в големи разфасовки за предприятия за сладкарски изделия, фирмата закупува оборудване и през 2023 г. започва производство на шоколадов кувертюр. С настоящия проект се добавя нов продукт в гамата на полуфабрикати за сладкарска промишленост – маслен крем и се закупува още оборудване за дейността на цеха за изделия за сладкарската промишленост 1 бр. апарат за индукционно запечатване UNIPAK IH2000 с индуктор за високи капачки за шоколадови заливки и маслени кремове и 4 бр. полуавтоматична пълначна машина за различни видове течни шоколадови заливки и маслени кремообразни продукти. С реализацията на проекта ще се разкрие и едно ново работно място.