Сесия на Общински съвет за месец Март

Сесия на Общински съвет за месец МартСесия на Общински съвет за месец Март

На 31.03.2016 г. в заседателната зала се проведе мартенската общинска сесия на местния парламент. Бяха разгледани и приети 25 точки от дневния ред. Като първа бе отчет за дейността на действащата от 4.01.2016 г. общинска охрана на територията в община Раковски. Това е една  сравнително нова инициатива въведена отскоро от Кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров, а работата на местния патрул предизвика вълнения и въпроси  сред населението. В тази връзка управляващите в лицето на кмета Гуджеров и председателя на ОБС-Раковски – Георги Лесов бяха поканили управителя на фирма „Трафик Сот“ Александър Апостолов да направи разбор и отчет на охранителната дейност пред общинските съветници по време на заседанието.

Каква е ролята на общинската охрана, докъде се простират правомощията им и с кого работи съвместно може да видите  в следващото видео.

Много интерес предизвика и финансовата част на презентацията от една страна представената информация говореше за това, че едва ли не фирмата изпълнител финансира общината защото необходимите разходи за осъществяване на дейността надхвърлят доста даваните от общината 5000 лв. на месец. Управителя на фирмата обоснова разликата с това, че разчита да компенсира разликата с разширяване на дейността с частни клиенти както от Община Раковски, така и извън нея.

От представената информация стана ясно още, че в следствие на преминаване на много обекти, които са били охранявани от други частни фирми към общинската охрана, спестявания по други линии и вследствие на писани фишове и актове разхода за патрула за изминалите месеци е около 1000 лв. на месец.

Интересно изказване от страна на Кмета Гуджеров, бе направено към неясно кой общински съветник в насока не да качват снимки в социалната мрежа, а по-скоро да подават сигнали и ако те не са отработени адекватно тогава да бъде търсен виновник.

Гуджеров напомни още, че макар и в предходния мандат да са приети много наредби едва сега се правят реални постъпления за изграждане на контролен орган който да следи за спазването на приетите наредби и да санкционира нарушителите възможно е да има пропуски, но трябва да се има предвид, че това е началото върху което ще бъде надграждано.

 

Ето и подробно представената информация от Александър Апостолов