Възпоменание на Непорочно Сърце Мариино

Възпоменанието на Непорочното Сърце Мариино се чества в деня след тържеството на Пресветото Сърце Исусово. Богородична набожност, установена от папа Пий XII, днешното честване ни кани да размишляваме върху тайната на Христос и Дева Мария в нейната вътрешност и дълбочина. Мария, която пази и размишлява в сърцето си Господните думи и дела, е обиталище на Светия Дух, престол на мъдростта, образ и пример на Църквата, която слуша и свидетелства посланието на Господа.
Още през XVII век св. Иван Еудес става разпространител на предаността към Пресветите Сърца на Исус и на Дева Мария, като поучава за мистичното им единство и съставя литургиите за празниците на Непорочното Сърце Мариино и на ПресветотоСърце Исусово. Култът към Непорочното Сърце Мариино получава силен тласък след явленията от Фатима през 1917 г., а папа Пий XII установява това честване за цялата Църква през 1944 г., като постоянен спомен за посвещаването на света на Непорочното Сърце Мариино, което той прави през 1942 г.
Майко непорочна, моли се за нас!