Обяви

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедура за кандидатстване на  работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица Дирекция “Бюро по труда”-…Обява за събрание в село Шишманци

Уважаеми жители на Община Раковски, Във връзка с възникналия пожар на 02.06.2017г. на територията на площадка за събиране на отпадъци, разположена в бивш стоманолеарен завод…

Сдружение„Местна инициативна група – Раковски“ организира информационни срещи

Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“ организира информационни срещи по Стратегията за водено от общностите местно развитие за: – мярка 7.2  «Подкрепа за инвестиции в…


За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица…


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ Благоустрояване и превенция ГР. РАКОВСКИ обявява свободно работно място за длъжността Счетоводител

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област на дейност – ръководи, организира, контролира и отговаря за дейности по: финансово-счетоводна отчетност, касиер и личен състав в…